Konferencja Naukowa „AZON – platforma informacyjna również dla niepełnosprawnych”

Zaproszenie

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję pt.: „AZON – platforma informacyjna również dla niepełnosprawnych”, która odbędzie się 9 listopada 2017 r. o godz. 10:00 w Centrum Historii Zajezdnia, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” ul. Grabiszyńska 184, 53-235 Wrocław.

Atlas Zasobów Otwartej Nauki (AZON) jest internetową platformą informacyjną, która powstaje w ramach projektu: Aktywna Platforma Informacyjna e-scienceplus.pl. Koordynatorem projektu jest Politechnika Wrocławska, a Partnerami: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu oraz Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

W projekcie zostaną stworzone modelowe warunki do udostępniania zasobów jednostek naukowych powstających zarówno w procesach badawczych, edukacyjnych jak i popularyzatorskich. Zasoby będą zintegrowane, dostępne dla wszystkich zainteresowanych i dostosowane tak, aby można je było łatwo przeszukiwać, ponownie używać i wykorzystywać w nauce, biznesie czy innych dziedzinach życia. Będą one udostępniane w sposób otwarty i nieodpłatny.

AZON jest przystosowywany do potrzeb osób szczególnie narażonych na wykluczenie cyfrowe, z dysfunkcją wzroku i słuchu, dzięki zastosowaniu m.in. technik tyfloinformatycznych, grafik dotykowych, transkrypcji, syntezy mowy, lektora języka migowego czy napisów.

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

https://konferencja.azon.e-science.pl/

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Program konferencji

9.30 –10.00
Rejestracja uczestników – Kawa i herbata na powitanie

10.00 –10.30
Otwarcie i wprowadzenie
Kierownik Projektu mgr Marzena Kordys
Koordynator Merytoryczny dr inż. Jacek Oko

GOŚCIE SPECJALNI:
Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych mgr inż. Jerzy Borowiec
Rzecznik Miasta Wrocławia ds. Osób Niepełnosprawnych mgr Bartłomiej Skrzyński

10.30 –11.15
Panel I
Politechnika Wrocławska
„Przygotowanie systemu informacyjnego AZON” mgr Agnieszka Kwiecień
„Opracowanie rekomendacji i narzędzi AZON zwiększających dostępność zasobów nauki” dr inż. Mateusz Tykierko
„Nauka dla wszystkich – czyli AZON” mgr Agata Grzelińska

11.15 –11.30
Przerwa kawowa

11.30 –12.30
Panel II
Partnerzy
„Widzę więcej…AZON w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu” prof. dr hab. Wojciech B. Cieśliński
„Różnorodne zasoby Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” mgr Marta Sabatowska
„AZON Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu” mgr inż. Krzysztof Hebzda
„Bardzo rzadkie i istotne zasoby Instytutu Badań Systemowych PAN z Warszawy” mgr Joanna Niesłuchowska

12.30 –13.15
Panel III Pracownia Digitalizacji i Tyfloinformatycy
„Digitalizacja w 3D” mgr inż. Wojciech Drzewiński
„Pierwszy na świecie zbiór publikacji i artykułów technicznych w języku polskim w formatach dostępnych” mgr inż. Michał Grzmil
„Jak zwiększyć oglądalność materiałów video?” inż. Karolina Jankowska

13.15 –14.30
Obiad

14:30 –15.00
Podsumowanie konferencji (czas na pytania)